Vedoucí

O děti se starají zkušení a proškolení vedoucí s řadou absolvovaných táborů a víkendových akcí,kteří svou energii nevydává pro peníze, ale pro radost práce s dětmi. Na vše dohlíží po celou dobu zdravotník a v neposlední řadě se o nás starají i kuchařky.

Vedoucím se můžeš stát po dovršení zletilosti (18 let), musíš však splnit zkoušky oddílového vedoucího.