Co děláme

Činnost v kostce

Náplň pionýrské činnosti je rozmanitá a svůj kousek dobrodružství si může nalézt každý. Život v Pionýru je pestrý a vstřícný vůči všem dětem – i s jejich případnými zvláštnostmi, vždy odpovídá jejich možnostem daným věkem či individuálními potřebami… využívá schopnosti dětí netradičně vidět a spoluvytvářet svět a mezilidské vztahy.
Pionýr nabízí mnohé – celoroční pravidelnou činnost a dílčí aktivity otevřené i nečlenům. Svou pionýrskou mozaiku si můžeš poskládat různě, vždy v ní ale najdeš…

Kamarády se kterými zažiješ nejlepší okamžiky života, kteří nezmizí, když změníš školu, kteří s tebou budou napořád.

Dobrodružství
je zvláštní vzrušující slovo, skrývající tajemství, napětí a zážitky – pro někoho je dobrodružstvím noční cesta lesem, pro jiného zimní táboření a pro dalšího třeba sportovní turnaj.

Týmovou spolupráci
která prověří umění se dohodnout, nalézt vhodnou strategii ke splnění úkolu a následně ji ve skupince uskutečnit.

Zkušenosti

nejsou nikdy k zahození. Dokážeš se sám orientovat ve volné přírodě, poradíš si v případě nehody či úrazu, víš jak uskutečnit výlet na zajímavé místo, nařežeš si dříví na oheň?

Zábavu
v celé šíři záběru. Baví tě deskové hry, sjíždění jezů na řekách, cyklistika, sporty, turistika nebo poznávání nových kamarádů, třeba i z ciziny?

Přírodu
naší vlasti, která je přece tak krásná. Máme majestátné hory, divoké říčky, tajemné jeskyně, skalní bludiště, prastaré hrady, rozlehlé lesy… Tam všude pionýři pořádají své akce.

Sport
je běžnou součástí našeho programu a správný pionýr rozhodně není pecivál. Přijď se s námi poměřit a vyzkoušet si svoji sílu, mrštnost a hravost.

Kulturu
si užiješ jen tak v oddílech i na celostátních soutěžích. Zpíváš, tancuješ, fotíš, maluješ, …? Poznej podobné nadšence a porovnej s nimi svůj um při některé ze soutěží (Sedmikvítek na stránce .

Techniku
která je dnes všudypřítomná. V našich oddílech si vyzkoušíš práci s běžnými nástroji (např. buzola), v jiných tě čeká třeba stavba modelů (táborový oheň – slavnostní pagoda) nebo výlety za technickými zajímavostmi.

Uvedený mix není náhodný, všemi činnostmi se snažíme naplňovat Ideály Pionýra, potažmo vychovávat slušného činorodého člověka. Tomuto hlavnímu cíli jsou podřízeny jednotlivé aktivity i metody, které při nich naši vedoucí užívají – hlavní z nich je Inspirace v mnoha svých podobách. Požadavky na členy zvyšujeme postupně a udržujeme je v rovnováze se zábavou a pohodou, která k životu dětí neodmyslitelně patří.